Back to top

People

Format: 2020
Format: 2020
Format: 2020
Format: 2020
Format: 2020
Format: 2020
HD_boydenNc.jpg
08/16/1796 to 11/20/1873
HD_boyerBMc.jpg
01/22/1823 to 08/16/1887
Jeremiah Tilford Boyle, detail
05/22/1818 to 07/28/1871
Dickinson College Alumnus - No photograph currently available
01/23/1792 to 05/04/1870
Augustus Williamson Bradford, detail
01/09/1806 to 03/01/1881
Amy Morris Bradley, detail
09/12/1823 to 01/15/1904
Myra Bradwell, engraving, detail
02/21/1831 to 02/14/1894
Mathew B. Brady, detail
01/01/1823 to 01/15/1896
Braxton Bragg, detail
03/22/1817 to 09/27/1876
01/01/1821 to 01/01/1877
01/01/1842
Thomas Bragg, detail
11/09/1810 to 01/21/1872
Dickinson College Alumnus - No photograph currently available
07/13/1828 to 05/26/1911
Thomas Elliot Bramlette, detail
01/03/1817 to 01/12/1875
Lawrence O'Bryan Branch, from a photograph, detail
11/28/1820 to 09/17/1862
Augustus Brandegee, circa 1864, detail
07/12/1828 to 11/10/1904
Dickinson College Alumnus - No photograph currently available
10/28/1835 to 02/11/1911
John Milton Brannan, detail
07/01/1819 to 12/16/1892
William Felix Brantley, detail
03/12/1830 to 11/02/1870
John Bratton, detail
03/07/1831 to 01/12/1898
James Breathed, detail
02/13/1838 to 02/14/1870
John Cabell Breckinridge, detail
01/15/1821 to 05/17/1875
Sidney Breese, engraving, detail
07/15/1800 to 06/27/1878
Theodore Washington Brevard, detail
08/26/1835 to 06/20/1882
George Douglas Brewerton, detail
01/01/1820 to 05/31/1901
09/05/1801 to 04/17/1879
William Root Brewster, detail
07/27/1828 to 12/13/1869
Samuel Augustus Bridges, detail
01/27/1802 to 01/14/1884

Pages